SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

21.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst(»Narodne novine« 26/03, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 3/02 9/02 i 19/06 - pročišćen tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine iznos od:

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

2.949.000,00 kuna

3.864.082,97 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

 

Godišnji
program

I. izmjena i
dopuna
programa

Grobna pristojba
u iznosu

120.000,00 kuna

120.000,00 kuna

Komunalna
naknada u iznosu

2.829.000,00 kuna

3.744.082.97 kuna

 

2.949.000,00 kuna

3.864.082,97 kuna

Članak 4.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se na sljedeće namjene:

 

Godišnji
program

I. izmjena i
dopuna
programa

tekuće održavanje
nerazvrstanih cesta

800.000,00 kn

1.495.082,97 kn

održavanje parkova i zelenih površina

90.000,00 kn

345.000,00 kn

održavanje
groblja

271.000,00 kn

241.000,00 kn

javna rasvjeta

505.000,00 kn

500.000,00 kn

izdaci za korištenje
deponija i zbrinjavanje otpada

1.014,000,00 kn

1.014,000,00 kn

održavanje »Bio diska« koncesija

173.000,00 kn

173.000,00 kn

veterinarske i sanitarne usluge

60.000,00 kn

60.000,00 kn

vodna naknada

36.000,00 kn

36.000,00 kn

U K U P N O

2.949.000,00 kn

3.864.082,97 kn

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2006. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

* sanacija potpornih zidova na nerazvrstanim cestama

* sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

* održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

* horizontalna signalizacija

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporedit će se na osnovu Zaključka Poglavarstva o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

a) Za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine:

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

800.000,00 kuna

1.200.000,00 kuna

- za nerazvrstane ceste na području MO Bribir

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

280.000,00 kuna

512.288,64 kune

- sanacija udarnih rupa Podgori, Dragaljin, Štale

- sanacija dijelova ceste Dragaljin Glavica, Ugrini, Ugrini - Sv. Stipan, Štale Klanac

- sanacija ceste Podugrinac

- sanacija potpornog zida Kičeri, Sv. Vid

- za nerazvrstane ceste na području MO Grižane

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

208.000,00 kuna

492.340,24 kune

- sanacija ceste Miroši - Granica

- sanacija dijelova ceste Barci, Podbadanj-Kamenjak, Pelićev most Kostelj, Kostelj Macarelac, Bolješići, Gaj, Katunari

- za nerazvrstane ceste na području MO Tribalj

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

160.000,00 kuna

114.766,12 kune

Prilazna cesta sa parkiralištem uz novo groblje i izmicanje eko-otoka I. faza pripremni radovi i zemljani radovi

- za nerazvrstane ceste na području MO Drivenik

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

152.000,00 kuna

80.605,00 kuna

- sanacija udarnih rupa i oštećenja na kolniku Cerovići, Plišići, Jerčinovići, Klarići

- sanacija na ulazu u u groblje Drivenik, te proširenje parkirališta

b) ostalo:

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

-

295.082,97 kuna

Sveukupno za održavanje nerazvrstanih cesta:

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

800.000,00

1.495.082,97 kn

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održaanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od:

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

90.000,00 kn

345.000,00 kn

i to po mjestima kako slijedi:

Drivenik 13.000,00 kuna, Tribalj 19.000,00 kuna, uređenje parka Grižane-Belgrad (sa 26.000,00 kuna) na 111.000,00 kuna, održavanje parkova Bribir 32.000,00 kuna, plus uređenje parka Bribir-Vrba 170.000,00 kuna.

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

redovito
održavanje
groblja
(pet groblja)

211.000,00 kuna

211.000,00 kuna

čišćenje prilaza
grobljima

30.000,00 kuna

-

popravci na
grobljima i okolišu

30.000,00 kuna

30.000,00 kuna

U K U P N O

271.000,00 kuna

241.000,00 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća sljedeće djelatnosti:

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

utrošak struje
javne rasvjete

325.000,00 kuna

325.000,00 kuna

održavanje javne rasvjete

180.000,00 kuna

175.000,00 kuna

 

505.000,00 kuna

500.000,00 kuna

a) Utrošak struje električne rasvjete planiran je na razini 2006. godine uz racionalizaciju utroška.

b) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tijela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

c) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

korištenje
deponija
»Duplje«

648.000,00 kuna

427.000,00 kuna

zbrinjavanje
krupnog otpada i divljih deponija

366.000,00 kuna

587.000,00 kuna

U K U P N O

1.014.000,00 kuna

1.014.000,00 kuna

6. ODRŽAVANJE »BIO-DISKA«

Članak 10.

Održavanje »bio-diska« Bribir obuhvaća:

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

nadzor i osnovno tekuće održavanje

118.000,00 kuna

118.000,00 kuna

zbrinjavanje
nus produkta

35.000,00 kuna

35.000,00 kuna

pogonska energija

20.000,00 kuna

20.000,00 kuna

U K U P N O

173.000,00 kuna

173.000,00 kuna

7.VETERINARSKE I SANITARNE USLUGE

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

60.000,000 kuna

60.000,000 kuna

8. VODNA NAKNADA

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

36.000.000 kuna

36.000.000 kuna

 

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

UKUPNO 1 - 8

2.949.000,00 kn

3.864.082,97 kn

Članak 11.

I. izmjene i dopune GODIŠNJEG PROGRAMA održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-9

Bribir, 17. kolovoza 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr