SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

10.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Narodne novine« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst Statuta, »Narodne novine« broj 19/06) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine, donijelo je:

PROGRAM
javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj
za 2007. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 1.878.000,00

Program: Programska djelatnost kulture

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

Manifestacije u oblasti kulture

Djelatnosti udruga u kulturi

Djelatnost drugih udruga

Projekt kulturne baštine

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.878.00,00 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

% iz Izdvajanja za kulturu

% iz proračuna

28.3

3232

Tekuće invest. održavanje spomenika kulture

1.375.000,00

 

 

47.1

3299

Kulturno umjetn. manifest.

150.000,00

 

 

 

Osnovna djelatnost udruga u kulturi

 

64

3811

KUD A. Barac Grižane

70.000,00

 

 

65

3811

KUD Bribir

50.000,00

 

 

66

3811

Društvo imena Isusovog

10.000,00

 

 

67

3811

UHVDR-a

10.000,00

 

 

68

3811

Časnički zbor Vinodol

2.000,00

 

 

69

3811

Antifašistički borci NOR-a

6.000,00

 

 

70

3811

Udruga narod. obič. Tribalj Klapa Tić

40.000,00

 

 

70.1

3811

Udruga narod. običaja Grižane

20.000,00

 

 

70.2

3811

Udruga narod. običaja Tribalj

20.000,00

 

 

70.3

3811

Gorska služba spašavanja

10.000,00

 

 

70.4

3811

L.D. VEPAR

5.000,00

 

 

70.5

3811

L.D. SRNDAĆ

5.000,00

 

 

70.6

3811

L.D. MEDVIĐAK

5.000,00

 

 

120

4126

Projekti kulturne baštine

100.000,00

 

 

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik Ivica Crnić, resorni član Poglavarstva i voditelj Odsjeka za kulturu u jedinstvenom upravnom odjelu.

Članak 8.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske na način da Jedinstveni upravni odjel vrši njihov raspored nosiocima Programa temeljem odluka Općinskog vijeća, Poglavarstva i ugovora.

Članak 9.

Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2007. godinu stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-11-1

Bribir, 23. svibnja 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr