SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

22.

Na temelju članka 30 stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04 ) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine«) PGŽ broj 26/01, 03/02, 09/02 i 19/06 - pročišćen tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PROGRAMA
gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
za 2007. godinu na području Općine Vinodolske

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori raspored i način financiranjia gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva se osiguravaju iz slijedećih prihoda:

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

komunalni
doprinos

600.000,00 kuna

932.181,16 kuna

šumska renta

100.000,00 kuna

100.000,00 kuna

tekuća
proračunska
sredstva za 2007. godinu

1.010.000,00 kuna

1.494.387,68 kuna

UKUPNO

1.795.000,00 kuna

2.526.568,84 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu

Godišnji program

I. izmjena i dopuna
programa

1.795.000,00 kuna

2.526.568,84 kuna

namijenjena su za:

 

Godišnji program

I. izmjena i
dopuna programa

izgradnja javne rasvjete

85.000,00 kuna

85.000,00 kuna

izgradnja dijela kanalizacijskog sustava Tribalj

600.000,00 kuna

900.000,00 kuna

urbanistički
planovi i projekti

500.000,00 kuna

621.568,84 kuna

kap. pomoći
elektrif. šumskog dijela Općine

220.000,00 kuna

520.000,00 kuna

građevinsko
zemljište

200.000,00 kuna

400.000,00 kuna

subvencija građenja objekata i uređaja i opreme kod prijevoza putnika - autobusne linije

190.000,00 kuna

-

U K U P N O

1.795.000,00 kuna

2.526.568,84 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava za gradnju komunalne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Općinsko Poglavarstvo.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune GODIŠNJEG PROGRAMA gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Općine Vinodolske stupaju na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama PGŽ-a.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-10

Bribir, 17. kolovoz 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr