SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

18.

Na temelju članka 14.stavak (1) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj: 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćen tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA
javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu

Članak 1.

U planu javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu donijetom na Općinskom Vijeću, na 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 49/06), članak 3 se mijenja i glasi:

»Članak 3.

Tijekom 2007. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi slijedećih roba, usluga i radova:

Red.
br.

OPIS NABAVE
(naziv roba i usluga te
ustupanje radova)

Broj
proračunskog konta

Planirani iznos
novčanih sredstava
izražen u kunama
PLAN ZA 2007. g.

I. IZMJENE I
DOPUNE PLANA
2007. g.

1

Sanacija divljih deponija

3234-32

266.000,00 KN

-

2

Izrada i proširenje kanalizacijskog sustava na području Općine

84-42141

470.000,00 KN

770.000,00 KN

3

Investicijsko održavanje lokalnih cesta

28.2-323212

700.000,00 KN

1.200.000,00 KN

4

Tekuće i investicijsko održavanje spomenika kulture

28.3-323213

1.175.000,00 KN

4.076.769,86 KN

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen I. Izmjenama i dopunama, Plan javne nabave Općine Vinodolske, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-6

Bribir, 17. Kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr