SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

11.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 59/ 90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/01, 114/01, 69/03 - pročišćeni tekst i 76/05), članku 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 19/06), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolske za 2007. godinu

Članak 1.

GLAVA: 4 ODGOJ I OBRAZOVANJE 1.882.000,00

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Članak 3.

AKTIVNOSTI:

- Stipendije učenicima i studentima

- Programi dječjih vrtića i jaslica

- Programi osnovnog školstva

- Program financiranja dječjeg vrtića

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općini Vinodolskoj odvija se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

- stipendiranje nadarenih učenika i studenata,

- subvencija boravka djece u vrtićima,

- subvencioniranje programa u osnovnim školama,

- subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu općine,

- izgradnja dječjeg vrtića na području Triblja.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolske i susjednih gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2007. godinu

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama u Bribiru i Triblju. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolske. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za realizaciju i provođenje svih aktivnosti spomenutih u ovom programu u Proračunu Općine Vinodolske za 2007. godinu osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 1.690.000,00 i raspoređuju kako slijedi:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

% iz Izdv. za programe

% iz proračuna

61

3721

Stipendije učen. i studentima

150.000,00

 

 

78

3811

Subvenc. dječjih vrtića i jaslica

1.542.000,00

 

 

80

3811

Programi u osnovnim školama

190.000,00

 

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni

član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Vinodolske na način da jedinstveni Upravni odjel vrši njihov raspored nosiocima Programa temeljem odluka Općinskog vijeća, Poglavarstva, ugovora i sporazuma.

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-12-1

Bribir, 23. svibnja 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr