SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

23.

Na temelju članka 21 i 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst), (»Narodne novine« broj 26/ 03, 82/04 i 178 /04), članka 5. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine« PGŽ broj 3/02 ) i članka 3. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine« PGŽ broj 30/04 - pročišćeni tekst) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01,3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, donijelo je

I IZMJENE I DOPUNE PLANA
raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe,
komunalne naknade, komunalnog doprinosa i
šumske rente za 2007. godinu

Članak 1.

PRIHOD 5789 - Grobna pristojba

prihod od 120.000.oo kuna raspoređuje se:

 

PLAN ZA
2007. godinu

I. IZMJENA
I DOPUNA
PLANA

održavanje
groblja

60.000,00 kuna

90.000,00 kuna

sitni popravci na grobljima

60.000,00 kuna

30.000,00 kuna

 

120.000,00 kuna

120.000,00 kuna

Članak 2.

PRIHOD 5720 - Komunalni doprinos

Prihod od komunalnog doprinosa:

PLAN ZA 2007. godinu

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA

600.000,00 kuna

932.181,16 kuna

raspoređuje se:

 

PLAN ZA
2007. godinu

I. IZMJENA I
DOPUNA
PLANA

izgradnja javne
rasvjete

85.000,00 kuna

85.000,00 kuna

projekti izgradnje javnih površina

295.000,00 kuna

427.181,16 kuna

izgradnja javne
rasvjete - šuma

220.000,00 kuna

420.000,00 kuna

UKUPNO

600.000,00 kuna

932.181,16 kuna

Članak 3.

PRIHOD 5770 - Komunalna naknada

Prihod od komunalne naknade:

PLAN ZA
2007. godinu

I. IZMJENA
I DOPUNA
PLANA

3.960.000,00 kuna

3.902.818,84 kuna

raspoređuje se:

 

PLAN ZA
2007. godinu

I. IZMJENA
I DOPUNA
PLANA

tekuće održavanje narazvrstanih
cesta

800.000,00 kuna

1.495.082,97 kuna

utrošak javne
rasvjete

325.000,00 kuna

325.000,00 kuna

izdaci za
korištenje
»Duplja« i
zbrinjavanje
otpada

1.014.000,00 kuna

1.014.000,00 kuna

odvodnja fekalnih voda

173.000.00 kuna

173.000.00 kuna

održavanje groblja

151.000,00 kuna

121.000,00 kuna

Dezinsekcija i
deratizacija javnih površina

60.000,00 kuna

60.000,00 kuna

održavanje javne rasvjete

180.000,00 kuna

175.000,00 kuna

održavanje
parkova i zelenih površina

90.000,00 kuna

345.000,00 kuna

vodna naknada

36.000,00 kuna

36.000,00 kuna

međuzbroj:

2.829.000,00 kuna

3.744.082,97 kuna

dječiji vrtić i
jaslice

600.000,00 kuna

-

održavanje
spomenika kulture

531.000,00 kuna

158.735,87 kuna

UKUPNO:

3.960.000,00 kuna

3.902.818,84 kuna

Članak 4.

PRIHOD šumski doprinos /renta/

Prihod od 100.000,00 kuna raspoređuje se na:

 

PLAN ZA
2007. godinu

I. IZMJENA
I DOPUNA
PLANA

subvencija
autobusnih linija

100.000,00 kuna

-

izgradnja
javne rasvjete
šuma

-

100.000,00 kn

UKUPNO:

100.000,00 kuna

100.000,00 kuna

Članak 5.

Ove I. izmjene i dopune Plana raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumske rente za 2007. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-12

Bribir, 17. kolovoz 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr