SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

24.

Na temelju članka 21. i 29. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službenie novine« PGŽ broj 26/01, 3/02, 09/02 i 19/06 - pročišćeni tekst: 19/06,) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine donjelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plan nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu.

A/ Kapitalna ulaganja

 

PLAN ZA 2007.

I. IZMJENE
I DOPUNE
PLANA

1. Izrada detaljnih planova

110.000,00 kuna

288.750,00 kuna

2. Projekti
kanalizacije

110.000,00 kuna

152.818,84 kuna

3. Sređivanje
katastra

280.000,00 kuna

180.000,00 kuna

3.1 Podloge
za GIS

-

200.000,00 kuna

4. Izgradnja dijela kanalizacije
Tribalj

470.000,00 kuna

770.000,00 kuna

5. Građevinsko
zemljište

200.000,00 kuna

400.000,00 kuna

6. kap. Pom.
Hep-el šumskog dijela

220.000,00 kuna

520.000,00 kuna

7. Ulaganja na
građevinskim
objektima

200.000,00 kuna

320.000,00 kuna

8. Kanalizacija
područje općine

130.000,00 kuna

130.000,00 kuna

B / USLUGE

 

PLAN ZA 2007.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA

1. Tekućeg i
investicijskog
održavanja građ.
objekata

180.000,00 kuna

180.000,00 kuna

2. Usluge
održavanja groblja

211.000,00 kuna

211.000,00 kuna

3. građevinski
radovi na
grobljima

60.000,00 kuna

30.000,00 kuna

4. sanacija divljih deponija

226.000,00 kuna

287.000,00 kuna

4.1 odvoz
glomaznog otpada

-

100.000,00 kuna

5. veterinarske i sanitetske usluge

60.000,00 kuna

60.000,00 kuna

6. odvoz smeća

140.000,00 kuna

200.000,00 kuna

7. Održavanje
Bio-diska

173.000,00 kuna

173.000,00 kuna

8. suubvencije
autobusnih linija

190.000,00 kuna

190.000,00 kuna

9. sanacija udarnih rupa, potpornih
zidova i popravak asfalta

1.200.000,00 kuna

1.200.000,00 kuna

10. ostalo za
održavanje
nerazvrstanih
cesta (nadzor,
zimska služba, ... )

-

295.082,97 kuna

11. Izdaci za
korištenje Duplja

648.000,00 kuna

427.000,00 kuna

12. Održavanje
parkova

90.000,00 kuna

345.000,00 kuna

a/ Drivenik

13.000,00 kuna

13.000,00 kuna

b/ Tribalj

19.000,00 kuna

19.000,00 kuna

c/ Grižane -
uređenje parka u
centru

26.000,00 kuna

111.000,00 kuna

d/ Bribir

32.000,00 kuna

32.000,00 kuna

Bribir - uređenje
parka u centru
- Vrba

-

170.000,00 kuna

C / ROBA

 

PLAN ZA 2007.

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA

1. Električna
energija

 

 

a/ održavanje i
proširenje javne
rasvjete

265.000,00 kuna

260.000,00 kuna

b/ potrošnja javne
rasvjete

325.000,00 kuna

325.000,oo kuna

2. UKUPNO

590.000,00 kuna

585.000,00 kuna

3. Potrošnja
el. energije u
objektima

145.000,00 kuna

145.000,00 kuna

4. voda i energija

24.000,00 kuna

24.000,00 kuna

5. Nabavka
kompjuterske opreme

36.000,00 kuna

36.000,00 kuna

 

6. Nabavka
uredskog
namještaja

50.000,00 kuna

70.000,00 kuna

Nabavka
komunikacijske opreme

40.000,00 kuna

40.000,00 kuna

Nabavka ostale
opreme

-

30.000,00 kuna

Ove I. izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2007. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-11

Bribir, 17. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr