SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

14.

Na osnovi članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na 14. redovitoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića u Općini Vinodolskoj

Članak 1.

Polazeći od potreba i interesa roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga predškolskog odgoja za njihovu djecu predškolske dobi, Općina Vinodolska osnovala je Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« - Tribalj (dalje: Dječji vrtić), javnu ustanovu za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi, za djecu od navršene jedne do navršenih sedam godina života koju njihovi roditelji odnosno staratelji upišu u Dječji vrtić.

Članak 2.

Dječji vrtić, u skladu s radnim vremenom roditelja odnosno staratelja-korisnika usluga, obavlja djelatnost u tri odgojne skupine, u primarnom 10-satnom programu u sjedištu Dječjeg vrtića, u Triblju, Tribalj 19, te u područnom odjeljenju Dječjeg vrtića u Bribiru, Kičeri bb, u jednoj odgojnoj skupini u primarnom 10-satnom i jednoj odgojnoj skupini u 5-satnom programu.

Članak 3.

Ovaj Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Vinodolske ne sprječava osnivanje dječjeg vrtića od strane drugih zakonom ovlaštenih osnivača.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/5

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-17-1

Bribir, 5. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr