SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

16.

Na temelju članka 31. Zakona od zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05) po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Programa mjera Vlade RH-e za 2007. godinu (»Narodne novine« broj 142/06), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02, 09//02 i 19/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj dana 23. svibnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom postojeća Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e broj

16/99, se mijenja i dopunjuje na način određen u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 2.

U članku 1. postojeće Odluke riječi »u 2000. godini« zamjenjuje se riječima »u 2007. godini«.

Članak 3.

U članku 7., stavak drugi postojeće Odluke mijenja se i isti glasi:

»Ova odluka ima privremeni karakter i primjenjivat će se počev od 1. lipnja 2007. godine, s ograničenim trajanjem do 30. rujna 2007. godine«.

Članak 4.

Članak 8. iz osnovne Odluke briše se u cijelosti iz teksta Odluke.

Članak 5.

Sve ostale Odredbe temeljne Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (Klasa: 021-05/99-01-016, Ur. broj 2107-03/99-01- 16-3 od 25. 6. 1999. godine), »Službene novine« broj 16/ 99. Koje nisu obuhvaćene izmjenom i dopunom po ovoj Odluci, ostaju na snazi.

Članak 6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/07-1-3

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-20-1

Bribir, 23. svibnja 2007.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr