SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

12.

Na temelju članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/06, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst, (»Narodne novine« broj 19/06), Općinsko vijeće, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 23. svibnja 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu Općine Vinodolske u 2007. godini

Članak 1.

GLAVA: 5 SPORT 612.000,00

Članak 2.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU

Članak 3.

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je omogućiti redovnu aktivnost pojedinih športskih udruga i klubova s područja Općine Vinodolske, te osigurati djeci i mladima s područja Općine preduvjete za bavljenje tjelesnim aktivnostima, postizanje sportskih rezultata kao i promicanje športa, kao zdravog načina života.

Članak 4.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa javnih potreba u športu je omogućiti što većem broju djece kao i odraslih osoba bavljenje športskim aktivnostima.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u športu provodi se kroz aktivnosti u športskim klubovima i udrugama:

1. Nogometni klub NK Turbina Tribalj

2. Boćarski klubovi BK Bribir

BK Grižane

BK Drivenik

3. Rukometni klub RK Bribir

4. Šport. rib. društvo ŠRD Šaran Tribalj

Osim poticanja amaterskog sporta u sportskim udrugama, Program javnih potreba u športu uključuje i održavanje i drugih športskih manifestacija, prema kriterijima koje utvrđuje općinsko poglavarstvo. Športske udruge dodatno se mogu financirati i kroz druga poticajna sredstva.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenog programa uključeni su treneri, djelatnici i članovi športskih klubova, te ostali razni stručni suradnici.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2007. godinu

Zadržati postojeću razinu športske djelatnosti, te omogućiti što većem broju djece uključivanje u športske aktivnosti sukladno njihovim interesima.

Članak 8.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja svih aktivnosti koji su sastavni dio Programa javnih potreba u športu Općine Vinodolske za 2007. godinu, osigurava se 612.000,00 kn i to:

Pozicija

Račun

Naziv aktivnosti

Iznos u kn

% iz izdv.
za šport

% iz proračuna

72

3811

NK »Turbina« Tribalj

280.000,00

 

 

72.1

3811

R.K. »Bribir« Bribir

160.000,00

 

 

73

3811

Boćarski klub Bribir

30.000,00

 

 

74

3811

Boćarski klub Grižane

15.000,00

 

 

75

3811

Boćarski klub Tribalj

5.000,00

 

 

76

3811

Boćarski klub Drivenik

15.000,00

 

 

76.1

3811

ŠRD »Šaran« Tribalj

7.000,00

 

 

76.2

3811

Klub Bura 4x4

3.000,00

 

 

77

3811

Športske manifestacije

47.000,00

 

 

84.3

4214

Športski i rekreac. tereni

50.000,00

 

 

Članak 9.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji programa su načelnik, resorni

član Poglavarstva i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Sredstva iz članka 8. ovog Programa služe za financiranje materijalnih izdataka udruga, športskih društava, troškova natjecanja, organizacija športskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovnog održavanja športskih objekata.

Članak 11.

Upravni odjel Općine Vinodolske raspoređuje sredstva iz članka 8. ovog Programa nositeljima programa, po njihovim zahtjevima tijekom 2007. godine, prati njihovo namjensko trošenje i podnosi izvješće općinskom Poglavarstvu.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu 8. dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2107-03/07-01-14-13-1

Bribir, 23. svibnja 2007. godine

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Željko Citković,v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr