SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 33. Petak, 7. rujna 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

19.

Na temelju članka 14.stavak (1.) Zakona o Javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01 i 92/05), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-a broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA
nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
za 2007. godinu

Članak 1.

U Planu nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu donijetom na Općinskom vijeću na 10. redovitoj sjednici održanoj 11. prosinca 2006. godine, objavljenom u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 49/06), članak 3. se mijenja i glasi:

»Članak 3.

Tijekom 2007. godine Općina Vinodolska će pristupiti nabavi slijedećih roba, radova i usluga male vrijednosti:

Redni broj

Broj proračunskog konta - pozicija

OPIS NABAVE (naziv roba i usluga,
te ustupanje radova)

Plan za 2007. g.,
iznos u KN

I. Izmjene i dopune
plana za 2007. g.

1

4126-83

detaljni planovi uređenja

110.000,00

200.000,00

2

4126-83

planovi uređenja

-

88.750,00

3

4126-83

projekt kanalizacije

110.000,00

152.818,84

4

4126-83

projekt sređivanja katastra

180.000,00

180.000,00

5

4126-83

podloge za GIS

110.000,00

200.000,00

6

4511-85

ulaganja u građevinske objekte

200.000,00

200.000,00

7

4111-82

građevinska zemljišta

200.000,00

200.000,00

8

4111-82

ostala zemljišta

-

200.000,00

9

4111-85

održavanje domova kulture

-

120.000,00

10

3232-28.1

tekuće održavanje građevinskih objekata

180.000,00

180.000,00

11

3234-39

građevinski radovi na grobljima

60.000,00

30.000,00

12

3232-28.2

uređenje poljskih putova

10.000,00

10.000,00

13

3232-28.2

sanacija potpornih zidova uz cestu

52.000,00

52.000,00

14

3232-28.2

zimska služba

38.000,00

38.000,00

15

3234-38

održavanje parka Drivenik

13.000,00

13.000,00

16

3234-38

održavanje parka Tribalj

19.000,00

19.000,00

17

3234-38

održavanje parka Grižane

26.000,00

111.000,00

18

3234-38

održavanje parka Bribir

32.000,00

32.000,00

19

3234-38

uređenje parka Bribir

-

170.000,00

20

4221-84.1

nabava kompjutorske opreme

36.000,00

36.000,00

21

4221-84.4

nabava uredskog namještaja

50.000,00

70.000,00

22

4222-84.2

nabava komunikacijske opreme

40.000,00

40.000,00

23

3221

razne kancelarijske potrepštine

 

 

24

 

(kancelarijski materijal)

41.000,00

41.000,00

25

3221-14

literatura

25.837,57

25.837,57

26

3233-30

razni promidžbeni materijali

100.000,00

144.657,49

27

3232-28.3

održavanje spomenika kulture

200.000,00

200.000,00

28

4126-120

projekti kulturne baštine

100.000,00

100.000,00

29

4214-84

radovi na kanalizaciji na području općine

130.000,00

130.000,00

30

3861-119

elektrifikacija šumskog dijela Općine

200.000,00

200.000,00

31

3861-119

izgradnja trafostanice RAVNO

-

150.000,00

32

3861-119

izgradnja trafostanice STANKOV LAZ

-

150.000,00

33

3234-32

odvoz glomaznog otpada

-

200.000,00

34

4511-121

radovi - oprema vrtić Cvrčak i Mrav

-

200.000,00

35

3232-28.2

održavanje lokalnih cesta

-

195.082,97

36

4227-84.5

nabavka ostale opreme

-

30.000,00

Članak 2.

U preostalom dijelu koji nije obuhvaćen I. Izmjenama i dopunama, Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ove I. izmjene i dopune plana nabave roba radova i usluga male vrijednosti za 2007. godinu, stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-7

Bribir, 17. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=516&mjesto=91253&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr