SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
12. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2003. godinu
26. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa
27. Opći uvjeti o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje
46. Odluka o predlaganju sudaca porotnika Općinskog suda u Delnicama
45. Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice za 2002. godinu
44. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Trgovačkog društva »Runolist« d.o.o.
43. Odluka o uređenju prometa u Delnicama
42. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
41. Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Grada Delnica
40. Odluka o dodjeli nagrade Grada Delnica za životno djelo
39. Odluka o dodjeli nagrade Grada Delnica za životno djelo
38. Odluka o visini novčane nagrade Grada Delnica za životno djelo u 2003. godini
37. Odluka o mjestima i obvezi isticanja zastave Grada Delnica
36. Odluka o izmjeni Odluke o visini rente i cijene zemljišta na području Grada Delnica
35. Odluka o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama, prodaja putem pokretnih prodavača
29. Odluka o formiranju poslovne zone K1 i usvajanje Programa zone
28. Odluka o izboru izvođača za obavljanje komunalnih poslova održavanja groblja
27. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova
9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2003. god
8. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
7. Izmjene i dopune plana nabave za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2003. godinu
6. izmjene i dopune Proračuna Općine Dobrinj za 2003. godinu
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodajnim mjestima za prodaju roba izvan prodavaonica
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
14. Plan i program dežurstva, čuvanja i izviđačko- preventivne patrole za Općinu Vinodolsku u 2003. godini
13. Plan motrenja, čuvanja i izviđačko-preventivnih patrola za Općinu Vinodolsku u 2003. godini
12. Operativni program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske
24. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u gospodarstvu za 2003. godinu
23. Izmjene i dopune Programa javnih potreba od posebnog interesa Općine Viškovo za izgradnju kapitalnih objekata
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo
21. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2003. godine
20. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u kulturi za 2003. godinu
19. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2003. godinu
18. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Općine Viškovo u odgoju i školstvu za 2003. godinu
17. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara
16. izmjena i dopuna dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za prostor Općine Viškovo

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr