SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
6

8.

Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 24. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2003. godine, donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za 2003. godinu i to:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade400.000,00 kn

2. prihodi iz proračuna480.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Čišćenje javnih površina350.000,00 kn

Čišćenje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi.

B) Odvoz smeća400.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz krupnog otpada ostavljenog oko kontejnera za kućno smeće.

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE130.000,00 kn

Članak 4.

Provođenje ovog programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju ovog programa do kraja ožujka 2004. godine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-05

Dobrinj, 3. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća

Neven Komadina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51514&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr