SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
10

12.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini (točka 3. Programa aktivnosti »Narodne novine« broj 37/03), Zaključka Poglavarstva Općine Vinodolske točka 1-a (Klasa: 022-05/03-01-04-035, Ur. broj: 2107- 03/03-1-4-35-606 od 29. travnja 2003. godine), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01, 03/02 i 09/02) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj 6. svibnja 2003. godine donijelo je sljedeći

OPERATIVNI PROGRAM
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini za Općinu Vinodolsku

1. Tijekom mjeseca svibnja - Mjeseca zaštite od požara, organizirati održavanje informativno-savjetodavnih sastanka s predstavnicima Općine Vinodolske, Šumarije Crikvenica, Šumarije Novi Vinodolski, TZ Općine Vinodolske, i svih relevantnih činbenika za zaštitu od požara i provedbu ovog programa sukladno obvezama proizašlih iz Programa aktivnosti ...... uz prisustvo predstavnika MUP-a, Odjela za vatrogasvo PU Primorsko-goranske.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa Poglavarstvom Općine Vinodolske

2. Sve aktivnosti vezano za program Vlade RH uskladiti sa Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara za Općinu Vinodolsku.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« i Odjel za društvene djelatnosti Općine Vinodolske.

3. Tijekom priprema turističke sezone i tijekom trajanja iste sprovesti program informativno promidžbenih aktivnosti u cilju upoznavanja pučanstva i gostiju s opasnostima od nastanka požara i posljedicama koje nastaju, podizanjem protupožarne kulture kroz tisak, razgovore, putem letaka i plakata s porukama i odgovarajućim slikovnim rješenjima uz te poruke.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji s TZ Općine Vinodolske i MUP-a

4. Tijekom mjeseca svibnja - Mjeseca zaštite od požara odnosno za vrijeme priprema za turističku sezonu izvršiti preventivne preglede protupožarne opreme u svim vitalnim objektima i ustanovama, sa posebnom naznakom na objekte koji su vezani za turističku djelatnost.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa Inspektorskim službama MUP-a

5. U razdoblju od 01.06. - 31.10.2003. od 07.00 - 22.00 ustrojiti dojavno - motrilačku službu s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara.

Službu ustrojiti:

A/ na deponiju Duplja, najkritičnijoj točci za izbijanje požara sa dobrim pogledom na područje ulica Podugrinjac, Jargovo i Sv. Mikula u naselju Bribir

B/ na osmatračkom mjestu »Sv. Juraj« sa vrlo dobrim pogledom na najveći dio naselja Bribir i dio naselja Grižane - Belgrad.

C/ na osmatračkom mjestu HE »Nikola Tesla« - Tribalj

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa GKTD »Ivanj«, Šumarijom Crikvenica, HE »VINODOL« - Tribalj i Općinom Vinodolskom

6. U razdoblju od 15.06.2003. do 15.09.2003. od 15.00 - 20.00 ustrojiti izviđačko - preventivne patrole, koje će na licu mjesta poduzimati mjere na uklanjanju potencijalnih izvora opasnosti za nastajanje požara, odnosno koje će na terenu pravovremeno otkrivati, dojavljivati i gasiti požar u začetku.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji s Općinom Vinodolskom

7. U razdoblju od 15.06.2003. do 01.09.2003. od 11.00 - 22.00 ustrojiti dežurstvo na prostorijama DVD »BRIBIR« u Bribiru, Bribir 34.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa Općinom Vinodolskom

8. Za vrijeme održavanja većih manifestacija na cjelokupnom području Općine Vinodolske organizirati posebna dežurstva na prostorima gdje se manifestacije održavaju.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa TZ Općine Vinodolske

9. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih puteva radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

NOSITELJ: Poglavarstvo Općine Vinodolske u suradnji sa Šumarijom Novi, Šumarijom Crikvenica, DVD »BRIBIR« i vlasnicima teške mehanizacije

10. Za učinkovito sprovođenje ovog programa, a posebice točaka: 6. i 7. u DVD-u »BRIBIR« angažirati 3 - 4 sezonska vatrogasca.

NOSITELJ: DVD »BRIBIR« u suradnji sa Općinom Vinodolskom, Županijskom Vatrogasnom zajednicom i MUP- om RH

Klasa: 021-05/03-01-05-014

Ur. broj: 2107-03/03-1-5-14-10-1

Bribir, 6. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr