SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
10

13.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini (točka 5. Programa aktivnosti »Narodne novine« broj 37/03), Zaključka Poglavarstva Općine Vinodolske točka 1-b ( Klasa: 022-05/03-01-04-035, Ur. broj: 2107- 03/03-1-4-35-606 od 29. travnja 2003. godine), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01, 03/02 i 09/02) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj 6. svibnja 2003. godine donijelo je sljedeći

PLAN
motrenja, čuvanja i izviđačko - preventivnih patrola za Općinu Vinodolsku u 2003. godini

1. MOTRENJE I DOJAVA

Motrilačko-dojavna služba za Općinu Vinodolsku organizirana je na tri motrilačko-dojavna mjesta:

a/ DEPONIJ »DUPLJA« - motrenje obavljaju djelatnici GKTD »IVANJ« organizirano za grad Novi Vinodolski a dijelom polje motrenja pokriva i južni i jugozapadni dio naselja Bribir, posebno ulice Podugrinjac, Jargovo i Sv. Mikula

b/ OSMATRAČNICA »SVETI JURAJ« - motrenje obavljaju djelatnici Šumarije Crikvenica. Motriteljsko mjesto pokriva naselje Brbir - osim dijela ulice Jargovo i Sv . Mikula, dijelom naselje Grižane - Belgrad, dio niske šume u zaleđu naselja Grižane - Belgrad i Bribir te veliki dio područja Grada Novi Vinodolski a također i predio naselja Selce sa istočnim dijelom naselja Grikvenica i dio otoka Krka okrenutog Vinodolskom kanalu odnosno kopnu

c/ OSMATRAČNICA HE »VINODOL«

Motrilačko dojavna mjesta opremljena su sa dvogledom za motrenje i telefonom odnosno mobitelom za dojavljivanje eventualnih zapažanja.

2. ČUVANJE

Na području Općine Vinodolske ne postoje objekti niti površine za koje bi bilo potrebno organizirati posebno čuvanje, a da to nije regulirano čuvarskom službom za te objekte i površine tijekom cijele godine.

3. IZVIĐAČKO - PREVENTIVNE PATROLE

Izviđačko - preventivna patrola za područje Općine Vinodolske utvrđena je ugovorom između Općine Vinodolske i DVD »BRIBIR«. Rad patrole definiran je hodogramom u privitku ovog plana.

Izviđačko preventivne patrole odrađuju članovi operativne postrojbe DVD »BRIBIR« sa vozilom Yugo 55 RI-209 GL, koje je opremljeno: radijskom postajom, mobilnim telefonom, dvogledom, dvjema naprtnjačama, dvjema mlatačama, sjekirom, lopatom, krampom, motornom pilom, posudama za najmanje 50 l vode i aparatom za početno gašenje.

4. DEŽURSTVO

Dežurstvo za potrebe Općine Vinodolske regulirano je ugovorom između Općine Vinodolske i DVD »BRIBIR«, a izvršava se u prostorijama DVD »BRIBIR« u Bribiru, Bribir 34 svakim danom od 15.06.2003. do 01.09.2003. od 11.00 do 22.00 sata.

Dežurstvo vrše članovi DVD »BRIBIR« organizirani u dvije smjene i to:

od 11.00 do 15.00 - jedan član

od 15.00 do 22.00 - dva član

SVAKOG DANA DEŽURNI IMA NA RASPOLAGANJU TRI ČLANA OPERATIVNE POSTROJBE KOJI SE NA POZIV DEŽURNOG ODMAH JAVLJAJU RADI IZVRŠENJA ZADATKA.

DEŽURSTVU SE POKLANJA POSEBNA PAŽNJA A PO POTREBI SE I POJAČAVA U VRIJEME PROCJENE ZA VELIKU I VRLO VELIKU OPASNOST OD POŽARA

VAŽNE NAPOMENE ZA REALIZACIJU PLANA:

- TELEFONI SUDJELOVATELJA U REALIZACIJI:

OPĆINA VINODOLSKA 248-006, 248-007

DVD »BRIBIR« 248-867

DVD NOVI VINODOLSKI 244-321, 244-799

DVD CRIKVENICA 242-039

JAVNA VATR. POSTR. GRADA
CRIKVENICA 241-631

GKTD »IVANJ« 245-774, 245-775

ŠUMARIJA CRIKVENICA 241-997

OSMATRAČNICA »Sveti Juraj«
- MOBILNI TELEF. _______________

DEPONIJ »DUPLJA«
- MOBILNI TELEF. _______________

IZVIĐAČKO - PREV. PATROLA

- MOBILNI TELEF. _______________

HE »VINODOL« - Telef. _______________

ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR 93

- RADNI KANAL NA RADIJSKIM POSTAJAMA JE I KANAL S KOJIM SU POVEZANI:

VATROGASNI CENTAR RIJEKA - DVD NOVI VINODOLSKI - IZVIĐAČKO PREVENTIVNA PATROLA - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA I DVD CRIKVENICA TE CENTAR ZA OBAVJEŠTAVANJE I UZBUNJIVANJE CRIKVENICA

- VOZILO KOJIM SE VRŠI IZVIĐAČKO - PREVENTIVNA PATROLA JE

Yugo 55 reg. oznaka RI 209 GL koje je opremljeno opremom koja je predviđena PLANOM

- ZA PROVEDBU PLANA ZA DVD »BRIBIR« ODGOVORNI SU:

Zapovjednik: Darko Benić

Zamjenik zapovjednika: Ivan Tomić

Članovi operativne postrojbe:

Davor Antonić, Neven Antonić, Vlatko Barišić, Velibor Dika, Bojan Kalafatić, Josip Laslavić, Toni Mataija, Zrinko Mavrinac, Haris Petrinović, Davor Saftić, Igor Skočilić, Andrea Spoja, Sanjin Spoja, Marko Stipeč, Štagljar Boriana, Štagljar Mario, Marin Tomić, Marijan Tonković, Dario Tus, Davor Tus, Miroslav Tus, Andjelko Varelija, Dario Vlastelić i Ivica Vlastelić

ODGOVORNA OSOBA ZA PROVEDBU PLANA JE PREDSJEDNIK DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA »BRIBIR« - Zdravko Kalafatić

5. Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja a isti se objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-01-05-014

Ur. broj: 2107-03/03-1-5-14-11-1

Bribir, 6. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr