SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
10

15.

Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93.) po predhodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Programa mjera..., te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01 i 3/02 i 09/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici, održanoj dana 6. svibnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju određenih
poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

Članak 1.

Ovom Odlukom postojeća Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara, objavljena u »Službenim novinama« PGŽ-e broj 16/99, se mijenja i dopunjuje na način određen u daljnjem tekstu ove Odluke.

Članak 2.

U članku 1. postojeće Odluke riječi »u 2000. godini« zamjenjuju se riječima »u 2003. godini«.

Članak 3.

U članku 7., stavak drugi postojeće Odluke mijenja se i isti glasi:

»Ova Odluka ima privremeni karakter i primjenjivat će se počev od 01. lipnja 2003. godine, s ograničenim trajanjem do 30. rujna 2003. godine«.

Članak 4.

Članak 8. iz osnovne Odluke briše se u cijelosti iz teksta Odluke.

Članak 5.

Sve ostale odredbe temeljne Odluke o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara (Klasa: 021-05/99-01-016, Ur. br. 2107-03/99-01-16-3 od 25. 06.1999. godine), »Službene novine« broj 16/99. koje nisu obuhvaćene izmjenom i dopunom po ovoj Odluci, ostaju na snazi.

Članak 6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-05-14

Ur. broj: 2107-03/03-05-14-09

Bribir, 6. svibnja 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr