SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
6

7.

Na temelju članka 57. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2003. donijelo je

1. IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave za robe, radove i usluge male
vrijednosti za 2003. godinu

Članak III. mijenja se i glasi:

»Tijekom 2003. g., Općina Dobrinj će pristupiti nabavi sljedećih roba, usluga i radova:

R.b. Opis nabave Pozicija Iznos kuna

1. Ured.mat. i ost.mat.rashodi 9 60.000,00

2. Mat.i dije. za tek. i inv.odr. 11 20.000,00

3. Usl.tek. i inv.održ.građ.ob. 13 150.000,00

4. Dom Kras 14 150.000,00

5. Terasa Šilo 15 120.000,00

6. Placa Dobrinj 16 190.000,00

7. Mesnica Šilo 17 220.000,00

8. Usl.tek. i inv.održ.sak.obj. 18 170.000,00

9. Crkva Polje 19 220.000,00

10. Uređenje okoliša crkve Rasopasno 19.1 150.000,00

11. Usl.tek. i inv.održ.opreme 20 130.000,00

12. Usl.tek. i inv.održ.cesta 21 200.000,00

13. Usl.tek. i inv.održ.mor.pr. 22 200.000,00

14. Ost.kom.usl.-grob.,san.dep. 28 50.000,00

15. Usluge razvoja softvera 34 40.000,00

16. Računalne usluge 35 40.000,00

17. Javna rasvjeta 95 200.000,00

18. Sportski i rekreacijski ter. 96 100.000,00

19. Grobnice 97 70.000,00

20. Groblje Sužan 97.1 170.000,00

19. Računala i računalna opr. 98 20.000,00

20. Uredski namještaj 99 50.000,00

21. Kontejneri 100 30.000,00

22. Klupe 100.1 30.000,00

23. Planovi 90.1 200.000,00

23. Projekt škole 91 150.000,00

24. Pripremni radovi za školu 91 150.000,00

25. Građevinski radovi škole 91 200.000,00

26. Lučica Čižići 94 200.000,00

27. Plaža Šilo 94 200.000,00

28. Lučica Soline 94 54.000,00

29. Lučica Klimno 94 200.000,00

30. Mrtvačnica Kras 28 35.000,00

31. Mrtvačnica Gabonjin 28 15.000,00«

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-03

Dobrinj, 3. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća

Neven Komadina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51514&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr