SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA DOBRINJ
6

9.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 57. Statuta Općine Dobrinj, Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na sjednici održanoj dana 3. lipnja 2003. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2003. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2003. godine za

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- javnu rasvjetu

- groblje

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa1.500.000,00 kn

2. Prihodi od naknada za koncesije-dio20.000,00 kn

UKUPNO1.520.000,00 kn

A) Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu

1. Javne površine

- uređenje dječjih igrališta:

MO Gabonjin 30.000,00 za tribine

MO Šilo 20.000,00 za mreže

MO Dobrinj 20.000,00 za vodu

ostali MO 30.000,00 za popravak ljuljačka, klackalica

2. Nerazvrstane ceste

- asfaltiranje ulica: Čižići - Omišalj100.000,00

- projekt cesta u Klimnu50.000,00

- idejni projekt protupožarne ceste

Biganići-Boknar35.000,00

- ostale nerazvrstane ceste215.000,00

- županijske ceste600.000,00

3. Groblje

- proširenje groblja u Sužanu150.000,00

- izgradnja grobnica u Polju 70.000,00

4. Javna rasvjeta

- kandelaberi Čižići25.000,00

- ferali Dobrinj25.000,00

- kandelaberi Soline50.000,00

- kandelaberi Hlapa10.000,00

- kandelaberi Šilo40.000,00

- ostala mjesta50.000,00

- UKUPNO1.520.000,00

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj dužan je do kraja ožujka podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture, za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/03-161/01

Ur. broj: 2142-04-03-03-04

Dobrinj, 3. lipnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća

Neven Komadina, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51514&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr