SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
10

14.

Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini (točka 5. i 25. Programa aktivnosti »Narodne novine« broj 37/03), Zaključka Poglavarstva Općine Vinodolske točka 1-d (Klasa: 022-05/03-01-04-035, Ur. broj: 2107-03/03-1-4-35-606 od 29. travnja 2003. godine), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01, 03/02 i 09/02) Općinsko Vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovnoj sjednici održanoj 6. svibnja 2003. godine donijelo je sljedeći

PLAN I PROGRAM
dežurstva, čuvanja i izviđačko preventivne patrole za Općinu Vinodolsku u 2003. godini

Temeljem odrednica Vlade RH u pogledu PROGRAM - a AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA OD INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U 2003. GODINI (»Narodne novine« broj 37/03 od 12. ožujka 2003.) Dobrovoljno vetrogasno društvo »BRIBIR« - Bribir izradilo je predmetni Plan i Program uz obvezatnu razradu financijskog plana za provedbu istoga te ga daje organima izvršne i zakonodavne vlasti Op

ćine Vinodolske na razmatranje i potvrđivanje, odnosno donošenje.

OPĆE ODREDNICE

Ovim Planom i Programom uređuje se, iz Programa Vlade RH u pogledu realizacije aktivnosti na provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2003. način organizacije i provedbe mjera u pogledu čuvanja objekata, dežurstva i izviđačko - preventivne patrole u Općini Vinodolskoj za 2003. god. sa Planom potreba u Opremi i financijskim planom za provedbu Programa.

PLAN I PROGRAM OBUHVAĆA:

1. PLAN RADA DEŽURSTVA

2. PLAN ČUVANJA

3. PLAN RADA IZVIĐAČKO PREVENTIVNE PATROLE

4. PLAN POTREBA U LJUDSTVU, OPREMI I FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA PROVOĐENJE PLANA I PROGRAMA

1 . PLAN RADA DEŽURSTVA

Dežurstvo će se provoditi u prostorijama sjedišta Društva u Bribiru, Bribir 34 - prizemno - desno u razdoblju od 15. lipnja 2003. do 15. rujna 2003. i to u dvije smjene:

I. Smjena u vrijeme velike i vrlo velike opasnosti od požara i vikendom i blagdanima u trajanju od 11,00 do 15,00 sati. Broj izvršioca je 1 - 2 od kojih je jedan obvezatno dobrovoljni vatrogasac po mogućnosti vozač a drugi može biti i član društva koji nije operativni član Društva.

II. Smjena svakim danom od 15.06 do 15.09.2003. u trajanju od 15,00 do 21,00 sat. Broj izvršioca je 2 - 3 od kojih su dvoje operativni članovi Društva a preostali mogu biti i drugi članovi Društva. Jedan od dežurnih je vozač.

Dežurni imaju na raspolaganju telefon br. 081-248-867, mobilni telefon br. _____________ putem kojih su posebno povezani sa osmatračkim mjestom »Duplja«, »Sveti Juraj« i HE »Vinodol« - Tribalj, stacionirani radio uređaj i jedan prenosni radio uređaj sa kojima je dežurstvo povezano sa Operativnim centrom JVP VŽ PGŽ službom 93. JVP Grada Crikvenica, DVD Novi Vinodolski, Izviđačko - preventivnom patrolom DVD Bribir i Navalnim vozilom DVD Bribir.

Veza se održava na I kanalu

Dežurni imaju na raspolaganju dvogled za osmatranje prostora i mogućnost osmatranja sa frankopanske kule i mogućnost dojave požara vatrogasnom sirenom.

Postupak dežurnih u slučaju dojave nastanka požara ili druge nepogode određen je posebnim Uputstvom, koje se nalazi u prostoru za dežuranje.

O tijeku dežurstva i svim događajima za vrijeme istog dežurni vode propisanu dokumentaciju.

2. PLAN ČUVANJA

Utvrđuje se, a shodno i ranijim planovima da na području Općine Vinodolske ne postoje prostori ili objekti koje bi valjalo posebno osiguravati i koji nisu osigurani cijelogodišnjim osiguranjem.

3. PLAN RADA IZVIĐAČKO - PREVENTIVNE PATROLE

Izviđačko - preventivna patrola organizira se i izvodi radi ranog uočavanja i započimanja gašenja požara u začetku, kao i tadi uočavanja drugih pojava od interesa za zaštiu ljudi i imovine

Izviđačko - preventivna patrola izvodi se vozilom Yugo 55 reg. oznaka RI 209 GL sa dvije osobe, koje su operativni članovi Društva - Dobrovoljni vatrogasci.

Patrola se izvodi u dvije smjene:

I. Smjena U razdoblju od 15.06.2003. do 15.09.2002. za vrijeme velike i vrlo velike opasnosti od požara i u dane praznika i vikendom u prijepodnevnim satima od 11,00 do 15,00 sati

II. Smjena Svakodnevno od 15.06. do 15.09.2003. u popodnevnim satima od 15,00 do 19,00 sati

Rad patrole odvija se prema Hodogramu koji je sastavni dio ovoga Plana.

Patrola je opremljena stacioniranim - ugrađenim radio uređajem i jednim prenosnim radio uređajem sa kojima je povezana sa Operativnim centrom JVP VŽ PGŽ službom 93. JVP Grada Crikvenica, DVD Novi Vinodolski, DVD Bribir i Navalnim vozilom DVD Bribir.

Veza se održava na I kanalu

Patrola ima na raspolaganju i mobilni telefon br. ___________________ putem kojega je povezana sa osmatračkim mjestom »Duplja«, »Sveti Juraj« i HE »Vinodol« - Tribalj

Izviđačko - patrolno vozilo opremljeno je sa:

Dvogledom, 2 naprtnjače, 2 mlatače, kramp, lopata, sjekira, zaštitne rukavice, dvije vatrogasne jakne, motorna pila sa dodatnim gorivom i mazivom i spremnikom za najmanje 50 litara vode za gašenje

O radu patrole vodi se potrebna dokumentacija u koju se upisuju opažanja i radnje obavljene tijekom vršenja patrole.

Opažanja na terenu a posebno o izbijanju požara kojega nije sama u stanju pogasiti dojavit će dežurnom u DVD Bribir ili JVP Grada Crikvenica.

Patrola također raspolaže sa posebnim Uputstvom kojim su precizirane radnje i postupci za vrijeme vršenja patrole kao i vrste i načini veza sa drugim sudionicima u izvršavanju Programa posebnih mjera.....

Po završetku patrole i povratku u prostorije Društva ista podnosi izvještaj Dežurnom a ovaj posebno važne podatke upisuje i u svoju dokumentaciju.

4. Ovaj Plan i program stupa na snagu danom donošenja a isti se objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-01-05-014

Ur. broj: 2107-03/03-1-5-14-13-1

Bribir, 6. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr