SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
GRAD DELNICE
35

44.

Na temelju članka 457. stavka 1. i članka 440. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99 i 52/00), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 10. lipnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o povećanju temeljnog kapitala
Trgovačkog društva »Runolist« d.o.o.

Članak 1.

Grad Delnice, kao jedini član Društva - osnivač, odlučuje da se temeljni kapital Trgovačkog društva »Runolist« d.o.o. sa sjedištem u Delnicama, Školska 24, efektivno poveća stvaranjem novog temeljnog uloga u novcu po novom članu Društva - Primorsko-goranska županija u vrijednosti od 100.000,00 kuna (stotinutisućakuna).

Temeljni ulog iz prethodnog stavka mora biti unijet u Društvo tako da isto može njime slobodno raspolagati, a mora se unijeti najkasnije do podnošenja prijave za upis predmetnog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar.

Članak 2.

Jedini član Društva, osnivač - Grad Delnice, ujedno se odriče prava prvenstva preuzimanja novog temeljnog uloga.

Članak 3.

Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni kapital Društva »Runolist« d.o.o. Delnice se povećava i to sa iznosa od 18.000,00 (osamnaesttisuća kuna) za iznos od 100.000,00 (stotinutisuća kuna) na iznos od 118.000,00 (stotinuosamnaesttisuća kuna).

Članak 4.

Uplatom iznosa iz članka 1. ove Odluke omjer u temeljnom kapitalu Trgovačkog društva »Runolist« d.o.o. u iznosu od 118.000,00 kuna bit će raspoređen na sljedeći način:

a) Primorsko-goranska županija u iznosu od 100.000,00 kuna ili 74% temeljnog kapitala

b) Grad Delnice u iznosu od 18.000,00 kuna ili 26% temeljnog kapitala

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka kojom se dozvoljava povećanje temeljnog kapitala Trgovačkog društva »Runolist« d.o.o. (»Službene novine« broj 24/ 02).

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 620-01/02-01/18

Ur. broj: 2112-01-03-28

Delnice, 10. lipnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Milivoj Tomac, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=51300&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr