SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 16. Srijeda, 18. lipnja 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
10

11.

Na temelju odredbi članka 23. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 90/97, 128//99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 26/01, 3/02 i 9/02), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 14. redovitoj sjednici održanoj 6. svibnja 2003., donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Općine Vinodolske

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ-e broj 3/02 i 9/02) iza članka 26. uvode se novi članci koji glase:

»Članak 26-a

»Obveznici plaćanja komunalnog doprinosa koji su imali u bilo kojem razdoblju prijavljeno prebivalište (stalni boravak) na području sadašnje Općine Vinodolske 20 i više godina u neprekidnom trajanju, što dokazuju dostavljanjem odgovarajuće dokumentacije, a koji grade stambeni objekat za vlastite potrebe, koji se može izgraditi na građevinskoj parceli obujma do 500 m3, odnosno brutto razvijene površine objekta do 220,0 m2, a koji u momentu gradnje, u mjestu na području općine, nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan, odnosno dio kuće ili stana koji zadovoljava potrebe njihovog domaćinstva, oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa za 70%.

Ukoliko obveznici koji su dobili popust za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđen na način iz prethodnih stavaka ovog članka, prodaju stambeni objekt za koji su dobili popust u roku od pet (5) godina od dana dobivanja popusta, dužni su platiti razliku do punog iznosa komunalnog doprinosa skupa s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

Članak 26-b

Za slučajeve koji mogu biti u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa, sukladno Socijalnom programu Općine i razvojnom programu (proizvodne djelatnosti, povećanje stalne zaposlenosti i sl.), Općinsko poglavarstvo donosi posebnu Odluku.«

Članak 2.

Ostale odredbe ove Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske, koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vinodolske stupa na snagu osmog dana od dana objave iste u »Službenim novinama« PGŽ-e.

Klasa: 021-05/03-01-05-014

Ur. broj: 2107-03/03-01-5-14-06

Bribir, 6. svibnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik
Željko Citković, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=32&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr