SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
7. Odluka o izboru za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta Grada Bakra
17. Odluka o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kas
16. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Kastva
15. Odluka o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Kastva
14. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarstvo i razvoj
13. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Kastva za razdoblje ožujak 2003. - ožujak 2005.
12. Izvješće o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje veljača 2001. - veljača 2003.
4. Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga
10. Suglasnost za zaduživanje KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2002. godini
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada No
7. Odluka o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
6. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja »Dogradnje i nadogradnje stambenog objekta na k.č. 5847/259 k.o. Novi«
5. Odluka o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću »Fijolica«
4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Novog Vinodolskog
17. Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatije (pročišćeni tekst)
16. Odluka o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (pročišćeni tekst)
22. Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke
21. Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke
20. Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam
19. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
30. izmjene i dopune Plana rasporeda sredstava športa u 2003. godini
29. izmjene i dopune Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture u 2003. godini
28. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2003. godinu
10. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Omišalj
9. Odluka o pristupanju izradi nove katastarske izmjere za katastarsku općinu Omišalj
8. Plan rasporeda privremenih objakata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usloga na javnim i privat
7. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Omišalj za 2003. godinu
15. Odluka o autentičnom tumačenju članka 16. stavka 1. točke 6. Odluke o komunalnom doprinosu
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima i prigodama za isticanje zastave Republike Hrvatske i zastave Općine Viškovo
13. izmjene i dopune Proračuna za 2003. godinu
12. Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2002. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr