SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-M-Losinj 882..890

21.

Na osnovi članka 53a. Odluke o davanju stanova u najam (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/01 i 10/03), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 7. travnja 2003. godine, donijelo je

PRAVILNIK
o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja
stanova u vlasništvu Grada Rijeke

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni tehnički uvjeti uređenja koje mora zadovoljavati stan i stambeni prostor u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: stan) prije njegove dodjele u najam radi osposobljavanja za redovno stanovanje.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na stan koji se već koristi temeljem ugovora o najmu, u slučaju kada se to ocijeni opravdanim.

Članak 3.

Pod ispunjavanjem minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stana u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, podrazumijeva se izvođenje sljedećih radova:

A) ZA STAN I. KATEGORIJE

1. Vodoinstalaterski radovi, i to:

- zamjena dovodne i odvodne instalacije, kanalizacije,

- postava sanitarne opreme: vodokotlić komplet (kutni ventil, fleksibilna cijev, ispirna cijev), WC školjka, umivaonik s miješalicom, kupaonska kada odnosno tuš kada sa tuš miješalicom.

2. Elektroinstalaterski radovi, i to:

- izrada instalacije na način da je u funkciji primar i sekundar, razvodna ploča te razvod instalacije u stanu,

- zamjena dotrajalih grla, utičnica, prekidača,

- postava žarulja,

- zamjena razvoda po nalogu HEP-a.

3. Zidarski radovi, i to:

- sanacija vlage te otklanjanje uzroka vlage,

- grubo i fino žbukanje zidova,

- gletanje zidova,

- radovi na hidroizolaciji i betonskim podlogama podova,

- ugradnja gips kartonskih ploča kod pregradnje ili sanacije zidova i stropova.

4. Izgradnja novog ili adaptacija postojećeg sanitarnog čvora, i to:

- ugradnja ili zamjena sanitarnih uređaja, instalacija, podne i zidne keramike.

5. Stolarski i bravarski radovi, i to:

- zamjena vanjske i unutarnje stolarije ili bravarije.

6. Staklarski radovi, i to:

- zamjena razbijenih stakala.

7. Podopolagački radovi, i to:

- popravak ili zamjena dotrajalog parketa, laminata, keramičkih pločica i slično.

8. Krovopokrivački radovi na samostojećim objektima i to:

- popravak ili zamjena pokrova te sanacija ravnog krova,

- zamjena ili popravak limarije.

B) ZA STAN II. KATEGORIJE

- kada su ispunjeni minimalni tehnički uvjeti uređenja stana I. kategorije za elemente stana koje posjeduje stan II. kategorije.

C) ZA STAMBENI PROSTOR

- kada su ispunjeni minimalni tehnički uvjeti uređenja stana I. kategorije za elemente koje posjeduje stambeni prostor.

Članak 4.

Ako bi radi osposobljavanja stana za redovno stanovanje u smislu članka 3. ovoga Pravilnika bilo potrebno zadrijeti u zajedničke dijelove nekretnine dozvoljava se, sukladno propisu kojim se uređuju vlasnički odnosi, izvršiti popravke i zamjenu elemenata u zajedničkim dijelovima i uređajima u zgradi ako se isti odnose na postavljanje vodova za svjetlo, plin, energiju, vodu, telefon i slične uređaje, pod uvjetom da su dotrajali odnosno da nisu prikladni za uporabu.

Članak 5.

Osim radova utvrđenih u članku 3. i 4. ovoga Pravilnika, Poglavarstvo Grada Rijeke može, kada to ocijeni opravdanim, utvrditi potrebu izvođenja i drugih radova radi osposobljavanja stana za redovno stanovanje.

Članak 6.

Radovi utvrđeni ovim Pravilnikom izvode se na teret proračunskih sredstava Grada Rijeke ako nisu obuhvaćeni rizicima utvrđenim ugovorom o osiguranju (npr. požar, lom i puknuće cijevi i slično) kojega sa osiguravateljem sklapa upravitelj zgrade u kojoj se nalazi stan.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/03-54

Ur. broj: 2170-01-10-03-3

Rijeka, 7. travnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51000&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr