SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-M-Losinj 882..890

16.

Na temelju članka 3. Odluke o izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« PGŽ broj 4/03), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijaća Grada Opatije, na svojoj sjednici održanoj dana 8. travnja 2003. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela.

Pročišćeni tekst Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela obuhvaća:

- Odluku o o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« PGŽ broj 13/97),

- Odluku o izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« PGŽ broj 26/02),

- Odluku i izmjeni Odluke o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« PGŽ broj 4/03)

u kojima je naznačeno vrijeme stupanja na snagu Odluke i izmjena i dopuna Odluke odnosno prestanak važenja pojedinih odredbi.

Klasa: 011-01/03-01/05

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 8. travnja 2003.

Predsjednik Komisije
Dr. Axel Luttenberger, v.r.

ODLUKA
o naknadi i drugim primanjima vijećnika
i članova radnih tijela
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika u Gradskom vijeću i članova radnih tijela, te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

Članak 2.

Vijećnik ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 500,00 kuna neto, kada je nazočan na sjednici vijeća.

Iznimno predsjednik Gradskog vijeća ostvaruje mjesečnu novčanu naknadu u visini koju ostvaruje zamjenik gradonačelnika.

Članak 3.

Članovi radnih tijela kada su nazočni na sjednicama imaju pravo na naknadu u iznosu od 150,00 kuna neto.

Iznimno od stavka 1. ovog članka predsjednici radnih tijela, imaju pravo na naknadu uvećanu za 100 odnosu na članove radnih tijela.

Članak 4.

Vijećnicima koji obavljaju čin zaključenja braka, za svaki dan nazočnosti pripada naknada u visini od 250,00 kuna.

Članak 5.

Vijećnici Gradskog vijeća i članovi radnih tijela, kada putuju izvan mjesta prebivališta imaju pravo na dnevnicu, naknadu putnih troškova kao i na druga materijalna prava u visini propisanoj Pravilnikom o radu za djelatnike gradske uprave.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=10006&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr