SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

15.

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj dana 3. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Kastva

Članak 1.

U Komisiju za imenovanje i preimenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Kastva, imenuju se:

1. Branko Kukurin, predsjednik

2. Željka Vrlić, zamjenica predsjednika

3. Dean Jurčić, član

4. Vjekoslav Frlan, član

5. Vazmoslav Bačić, član

Članak 2.

Zadaci i djelokrug rada Komisije utvrdit će se Poslovnikom o radu Komisije za imenovanje i preimenovanje naselja, ulica i trgova na području Grada Kastva.

Poslovnik o radu iz prethodnog stavka ovog članka, na prijedlog Komisije donosi Gradsko vijeće Grada Kastva.

Članak 3.

Administrativni i stručni poslovi za rad Komisije obavljat će se u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje naselja, ulica i trgova u Općini Kastav (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/94).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-10

Kastav, 3. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51215&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr