SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-M-Losinj 882..890

19.

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93), Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003. godini (»Narodne novine« broj 37/ 03) i članka 17. Poslovnika Poglavarstva Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 02), Poglavarstvo Grada Rijeke, na sjednici 7. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na području Grada Rijeke, u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada 2003. godine.

Članak 2.

Motrenje i dojavljivanje u smislu članka 1. ove Odluke provode:

- Pilotski klub »Krila Kvarnera«;

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Drenova« Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD »Drenova«);

- Dobrovoljno vatrogasno društvo »Sušak« Rijeka (u daljnjem tekstu: DVD »Sušak«);

- Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo.

Članak 3.

Radi provedbe mjera iz članka 1. ove Odluke, Pilotski klub »Krila Kvarnera«, DVD »Drenova« i DVD Sušak«, organiziraju stalno dežurstvo u vremenu od:

- 14,00 - 20,00 sati, radnim danom;

- 10,00 - 20,00 sati, neradnim danom i u dane blagdana;

Pored operativnog centra Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke (telefon 93), dežurstvo se organizira i u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo u vremenu od:

- 00,00 - 24,00 sata.

Dojava se obavlja pozivom na broj telefona: 08005100.

Članak 4.

Služba se nalazi u prostorijama gradske uprave Grada Rijeke, na adresi Rijeka, Dolac 8.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/03-55

Ur. broj: 2170-01-10-03-2

Rijeka, 7. travnja 2003.

POGLAVARSTVO GRADA RIJEKE

Predsjednik
Poglavarstva
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51000&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr