SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

7.

Na temelju članka 19. stavak 1. alineja 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01 i 60/01), članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01), članka 3. stavak 3. Odluke o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću »Fijolica« i članka 6. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01) Gradsko poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 24. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/01 i 1/02) u članku 10. dodaje se točka 13. i glasi:

»13. Sredstva za olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica.«

Članak 2.

U poglavlju IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI, dodaje se točka 13. članak 35.a koji glasi:

»13. SREDSTVA ZA OLAKŠICE UDJELA RODITELJA U PLAĆANJU TROŠKOVA SMJEŠTAJA DJECE U DJEČJEM VRTIĆU FIJOLICA

Sredstva za olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica, odobravaju se i isplaćuju Dječjem vrtiću Fijolica po predočenim mjesečnim spiskovima i obračunima.«

Članak 3.

Ova Odluka će biti objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću Fijolica.

Klasa: 550-01/03-01/5

Ur. broj: 2107/02-03-03-5

Novi Vinodolski, 24. ožujka 2003.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51250&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr