SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

17.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 3. sjednici održanoj dana 3. travnja 2003. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi troškova za rad članova Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Kastva, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, članova Gradskog poglavarstva, te članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 2.

Članu Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 500,00 kuna neto.

Članu Gradskog vijeća, koji je ujedno i član radnog tijela pripada mjesečna naknada u iznosu od 120,00 kuna neto, a članu Gradskog vijeća, koji je ujedno i predsjednik radnog tijela pripada mjesečna naknada u iznosu od 220,00 kuna neto, za onaj mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica radnog tijela.

Članak 3.

Predsjedniku Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.320,00 kuna neto.

Potpredsjedniku Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 720,00 kuna neto.

Članak 4.

Članu Gradskog poglavarstva pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.150,00 kuna neto.

Zamjeniku gradonačelnika, koji tu dužnost ne obavlja profesionalno, pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.300,00 kuna neto.

Članak 5.

Članu radnog tijela, koji nije član Gradskog vijeća, pripada mjesečna naknada u visini od 280,00 kuna neto za onaj mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela kojeg je član.

Predsjedniku radnog tijela, koji nije član Gradskog vijeća, pripada mjesečna naknada u visini od 380,00 kuna neto za onaj mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica radnog tijela kojim predsjedava.

Članak 6.

Predsjednik, potpredsjednik, član Gradskog vijeća, član Gradskog poglavarstva, te predsjednik ili član radnog tijela Gradskog vijeća, koji neopravdano izostane s jedne sjednice Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, odnosno radnog tijela Gradskog vijeća, gubi pravo na isplatu mjesečne naknade utvrđene ovom Odlukom.

Opravdanim izostankom smatra se izostanak koji je usmeno, pisano ili telefonski najavljen Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, najkasnije dan prije zakazanog datuma održavanja sjednice Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva ili radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 7.

Član Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i član radnog tijela Gradskog vijeća Grada Kastva ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje u zemlju i inozemstvo, naknadu prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja u visini koja je aktom Gradskog poglavarstva Grada Kastva propisana za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva.

Članak 8.

U Proračunu Grada Kastva osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, te pripadajućeg iznosa poreza na te naknade.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, te članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/02).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-8

Kastav, 3. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51215&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr