SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
4

5.

Na temelju članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću »FIJOLICA«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se participacija troškova smještaja djece sa prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski u Dječjem vrtiću »FIJOLICA« (u daljnjem tekstu: predškolska ustanova).

II. PARTICIPACIJA RODITELJA

Članak 2.

Za smještaj djece u predškolskoj ustanovi roditelj plaća 40 0d cijene koju za kalendarsku godinu određuje Upravno vijeće predškolske ustanove uz prethodnu suglasnost Poglavarstva Grada.

Grad-osnivač predškolske ustanove učestvuje u troškovima smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi sa 60ijene određene na način propisan stavkom 1. ovog članka.

Roditelj uplaćuje sredstva na žiroračun predškolske ustanove.

Članak 3.

Utvrđuju se olakšice udjela roditelja u plaćanju troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi kako slijedi:

- 50% za dijete invalida Domovinskog rata,

- 50% za treće dijete istog roditelja u predškolskoj ustanovi,

- 25% za drugo dijete istog roditelja u predškolskoj ustanovi,

- 25% za dijete samohranog roditelja,

- 30% za odsustvo djeteta zbog bolesti ili korištenja godišnjeg odmora roditelja duže od mjesec dana uz predočenje liječničke potvrde ili rješenja o korištenju godišnjeg odmora,

- 20% za odsustvo djeteta zbog bolesti ili korištenja godišnjeg odmora roditelja duže od 15 dana do 30 dana uz predočenje liječničke potvrde ili rješenja o korištenju godišnjeg odmora,

- 50% za ljetni ispis tijekom srpnja i kolovoza,

- 50% za zimski ispis - božićno novogodišnji praznici.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka roditelj je u obvezi priložiti dokaze temeljem kojih ostvaruje pravo na olakšice.

Iznose ostvarene s osnova olakšica utvrđenih u stavku 1. ovog članka alineja 1., 2., 3. i 4. predškolskoj ustanovi isplaćuje osnivač iz posebne stavke Socijalnog programa.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/97 i 17/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/03-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-03-3

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51250&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr