SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

7.

Na temelju članka 13.a Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00 i 59/01), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Bakru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/02), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/98, 9/01, 21/01 i 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra je na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2003. donijelo

ODLUKU
o izboru za obavljanje komunalnih poslova
održavanja nerazvrstanih cesta Grada Bakra

Članak 1.

Za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra izabire se GP KRK d.d. Krk, Stjepana Radića br. 31, Krk.


Članak 2.

Gradsko poglavarstvo sklopit će sa trgovačkim društvom GP KRK d.d. Krk, Stjepana Radića br. 31, Krk, ugovor o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Bakra na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-03/02-01/44

Ur. broj: 2170-02-01-03-14/MS

Bakar, 13. veljače 2003.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Desimir Širola, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51222&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr