SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 10. Ponedjeljak, 14. travnja 2003.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from 2003-10-Bakar 874..874

16.

Na temelju članka 11. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 51/01) i članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/ 01), Gradsko vijeće Grada Kastva na 3. sjednici održanoj dana 3. travnja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih
poslova na području Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Kastva (u daljnjem tekstu: KONCEDENT), na temelju provedenog javnog natječaja od 23. veljače 2003. godine, dodjeljuje koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova preuzimanja, opremanja, prijevoza i ukopa umrle osobe na području Grada Kastva, Trgovačko cvjećarskom obrtu »Palma«, vlasnice Kristine Tičić, iz Viškova, Viškovo 8 (u daljnjem tekstu: KONCESIONAR).

Članak 2.

Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Kastva dodjeljuje se na vrijeme od 2 godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Ugovor o koncesiji, kojim će se utvrditi sva prava i obveze koncedenta i koncesionara, sklopit će Gradsko poglavarstvo Grada Kastva i koncesionar u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i ove Odluke, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Za obavljanje pogrebnih poslova navedenih u članku 1. ove Odluke, određuje se naknada, koju je koncesionar dužan plaćati koncedentu za koncesiju, u visini od 400,00 kuna po ukopu umrle osobe.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 30/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/3

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-4

Kastav, 3. travnja 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=26&mjesto=51215&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr