SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
106. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Malog Lošinja
90. PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU
89. PROGRAM SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
88. PROGRAM POLJOPRIVREDE, TURIZMA, PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA ZA 2022. GODINU
87. PROGRAM OBRAZOVANJA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2022.GODINU
86. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
85. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
84. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
83. PLAN raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
82. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini
81. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini
80. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini
79. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini
78. Odluka o dodjeli javnog priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2021. godini
77. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog
76. 2. Izmjene i dopune Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
75. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktureza 2021. godinu
74. III. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
73. III. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu
72. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021.
98. Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2022. godinu
97. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Raba za 2021. godinu
96. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Raba u 2022. godini
95. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godini
94. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2022. godinu
93. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
92. Program javnih potreba Grada Raba u sportu za 2022. godinu
91. Program javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2022. godinu
90. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
89. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
88. Program utroška spomeničke rente za 2022. godinu
87. Odluka o izvršavanju Konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2022. godinu
86. Konsolidirani Proračun Grada Raba za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
68. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2022. godinu
109. Plan prijma u službu u Općinu Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
108. Pravilnik o korištenju službenih vozila, privatnih vozila za službene potrebe, službenih mobilnih telefona i službenim putovanjima
107. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Malinska-Dubašnica
106. Ispravak Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
43. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2022. godinu
42. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
41. Program utroška šumskog doprinosa za 2022.godinu
40. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
39. I. Izmjene Programa utroška šumskog doprinosa za 2021. godinu
38. I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Mrkopalj za 2021. godinu
37. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mrkopalj za 2022. godinu
36. Proračun Općine Mrkopalj za 2022. godinu s Projekcijama za 2023. i 2024. godinu
35. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mrkopalj za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
34. Odluka o poticanju zapošljavanja liječnika i njihovom ostanku u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač PGŽ-e na području Općine Mrkopalj
33. Odluka o kupnji nekretnina za potrebe Sanjkališta Čelimbaša
32. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Mrkopalj
31. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Mrkopalj za 2022. godinu
112. Odluka o imenovanju uprave – direktora Društva PESJA d.o.o. Omišalj
104. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
103. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu
102. Odluka o dopuni i produljenju važenja Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolska općina 2015.-2020.
101. Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
100. Odluka o pokretanju postupka izrade provedbenog programa Općine Vinodolska općina za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine
99. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2022. godinu
98. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolska općina za 2022.-2028. godinu
97. Odluka o komunalnoj naknadi za vodne građevine
96. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
95. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
94. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo – predškolski odgoj u 2022. godini
93. Plan Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolska općina za 2022. godinu
92. Plan Programa javnih potreba u sportu Općine Vinodolska općina za 2022. godinu
91. Plan Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Općine Vinodolska općina za 2022. godinu
90. Plan Programa javnih potreba u području kulture u Općini Vinodolska općina za 2022. godinu
89. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2022.godinu
88. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2022. godinu
87. I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2021. godinu
86. I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2021. godinu
1. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo - ribarnica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr