SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

89.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48 .Statuta Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

PROGRAM

ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKA
OPĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Vinodolska općina za komunalne djelatnosti:

 • Odvodnja atmosferskih voda,
 • Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 • Održavanje nerazvrstanih cesta,
 • Održavanje javne rasvjete

  Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

 • Opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim djelatnostima,
 • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

  Članak 2.

  U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Vinodolska općina obuhvaća:

  I. ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA

  1. Redovno čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području naselja općine Vinodolske općine – ukupno 30 slivnika.

  Izvor financiranja je šumski doprinos u iznosu od 20.000,00 kuna

  II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

  1. Redovito čišćenje javnih površina:

  • Čišćenje centara naselja Drivenik, Tribalj, Grižane-Belgrad i Bribir

  2. Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:

  • Čišćenje svih travnatih površina u parkovima u centrima naselja,
  • Košenje trave kosilicama i flaksericama na sljedećim površinama:
 • Površina parka i zelenih površina u centru Bribira
 • Zelena površine u centru Grižana Površina
 • Park u Triblju
 • Zelene površine u Driveniku
*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Vinodolske općine u ukupnom iznosu od 1.080.000,00 kuna osiguravaju se iz sredstava:

 • komunalne naknade: 760.000,00 kn,
 • šumskog doprinosa u iznosu od 320.000,00 kuna .

Članak 4.

Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci iz ovog Programa realizirat će se proporcionalno u visini ostvarenih prihoda Proračuna Općine Vinodolske općine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu 1.siječnja 2021.godine i objavit će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-58

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr