SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA LOPAR

68.

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 45. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 5/21) i Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za razdoblje od 2018. do 2022. godine od 05. lipnja 2018. g. općinski načelnik Općine Lopar dana 30. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA
UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lopar za 2022. godinu kojim se određuju:

  • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Lopar,
  • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
  • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar,
  • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Lopar.

II.

Zakon o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18). propisuje donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u tekućoj godini za sljedeću godinu.

III.

Općinski načelnik jednom godišnje podnosi Općinskom vijeću Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom do 30. rujna tekuće godine za prethodnu godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a objavit će se na službenoj web stranici Općine i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15).

 

 

 

 

KLASA: 022-05/21-01/16

URBROJ:2169/02-02-21-01

Lopar, 30. prosinca 2021.

Općinski načelnik

Zdenko Jakuc, dipl. ing. el., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51281&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr