SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

96.

Na temelju članka 95. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. stavak 1. podstavak 3. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20 - pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 31/21.) iza članka 10. dodaje se članak 10.a, koji glasi:

„Obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni i garažni prostor u I. zoni oslobađaju se plaćanja dijela naknade za 40 %“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-65

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr