SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

100.

Na temelju članka 26. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 123/17.), članka 2. stavka 1. podstavka 9. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 89/18.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolska općina, donosi

O D L U K U

o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa
Općine Vinodolska općina za mandatno razdoblje
od 2021. do 2025. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom pokreće se postupak izrade Provedbenog programa Općine Vinodolska općina za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

Članak 2.

Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od značaja za Općinu Vinodolska općina koji opisuje i osigurava postizanje posebnih ciljeva iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske 2030. ('Narodne novine', br. 13/21).

Članak 3.

Provedbeni program bit će usmjeren na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Općine Vinodolska općina, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelima partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja, a izradit će se sukladno Uputama za izradu provedbenih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.

U postupak izrade Provedbenog programa uključena su upravna tijela i proračunski korisnici Općine Vinodolska općina.

Članak 5.

O ovoj Odluci informirati će se javnost sukladno članku 42. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske objavom na mrežnim stranicama Općine Vinodolska općina.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:022-05/21-01/28

URBROJ:2107/03-1-21-01

Bribir, 9. studenog 2021.

Općinski načelnik

Daniel Grbić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr