SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

99.

Na temelju članaka 15. i 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18) i 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2022. godinu

Članak 1.

Odlukom se usvaja Godišnji plan upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina za 2022. godinu kojeg je Općina Vinodolska općina u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18).

Članak 2.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

 • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Općine Vinodolska općina,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolska općina,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Općine Vinodolska općina.

  Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisano je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).

  Članak 3.

  Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolska općina za 2022. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina za razdoblje od godinu dana.

  Članak 4.

  Općina Vinodolska općina dužna je do 30. rujna 2023. godine dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vinodolska općina za 2022. godinu.

  Članak 5.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se na službenoj internet stranici Općine Vinodolska općina i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

  KLASA: 021-05/21-01/14

  URBROJ:2107/03-02-21-68

  Bribir, 28. prosinca 2021.

  OPĆINSKO VIJEĆE
  OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

  Predsjednik Općinskog vijeća

  Dean Barac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr