SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

91.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak pročišćenog teksta, 127., 98/19. i 144/20.), 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju («Narodne novine» broj 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) te članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 40/09., 15/13., 30/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2022. godine, donijelo je

PLAN

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, OSNOVNOM OBRAZOVANJU
I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je da se uz redovne programe stvore uvjeti za kvalitetnije obrazovanje djece, mladih i studenata, te da se subvencioniranjem cijene boravka djece u predškolskim ustanovama olakša roditeljima plaćanje boravka djeteta u dječjim vrtićima te da se potpomaganjem osnivanja i proširenja postojećeg omogući zaposlenim roditeljima kvalitetnije zbrinjavanje boravka djece.

Članak 5.

OPIS PROGRAMA

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i osnovnom i srednjem obrazovanju u Općina Vinodolska općina odvija se kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

  • stipendiranje nadarenih učenika i studenata,
  • subvencija boravka djece u vrtićima,
  • subvencioniranje programa u osnovnim školama,
  • subvencioniranja programa osnivanja dječjeg vrtića i osnivanje istog u vlasništvu Općine Vinodolska općina.

Članak 6.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program je podržan od strane stručnih suradnika i aktivista volontera po pojedinim mjesnim odborima, te od strane djelatnika zaposlenih u obrazovnim ustanovama na području Općine Vinodolska općina i susjednih Gradova Crikvenice i Novog Vinodolskog.

Članak 7.

CILJEVI ZA 2022.

Potpomagati težnje prema boljem i kvalitetnijem pedagoškom standardu u osnovnim školama Općine Vinodolska općina. Isto tako osigurati kvalitetan organizirani predškolski odgoj na području Općine Vinodolska općina. Osigurati uvjete za nastavak stipendiranja uspješnih učenika i studenata.

Članak 8.

REALIZACIJA PROGRAMA

U 2022. godini planira se realizacija u iznosu od 960.000,00 kn, od čega:

Članak 9.

OSOBA U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osoba zadužena za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji programa je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 10.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107-03/21-01-60

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=91
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr