SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

94.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donosi

O D L U K U

o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo i školstvo - predškolski odgoj u 2022. godini

Članak 1.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom u 2022. godini u dijelu prikupljenih sredstava u iznosu od 2.783.000,00 kuna upotrijebit će se za vatrogastvo, civilnu zaštitu i školstvo - predškolski odgoj.

Članak 2 .

Raspored sredstava iz točke 1.ove Odluke utvrđuje se kako slijedi :

Prijedlog

1. ZA JAVNU VATROGASNU

POSTROJBU I DVD 350.000,00 kuna

2. VATROGASTVO – MJERE

VLADE RH 73.000,00 kuna

3. CIVILNA ZAŠTITA 30.000,00 kuna

4. TROŠKOVI PREDŠKOLSKOG

ODGOJA 2.300.000,00 kuna

5. OSTALI NESPOMENUTI

RASHODI 30.000,00 kuna

UKUPNO: 2.783.000,00 kuna

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-63

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr