SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

86.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

I IZMJENA I DOPUNA

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

I Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine u 2021. godini (u daljnjem tekstu Program) izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Ovim Programom određuju se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

  • nerazvrstane ceste
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • javna parkirališta
  • javne garaže
  • javne zelene površine
  • građevine i uređaji javne namjene
  • javna rasvjeta
  • groblja
  • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj programa prikazan je kako slijedi

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi općinski načelnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-55

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr