SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

104.

Na osnovi članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2021. godine, donosi

ODLUKU

O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Članak 5. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolska općina za 2020.godinu („Službene novine PGŽ“ broj 41/20.), mijenja se i glasi:

„Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos izdataka utvrđeni Proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Vinodolske općine u 2021. godini ne smiju prema Proračunu Općine Vinodolska općina za 2021. godinu biti veći od 26.309.691,76 kn“.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke, ostaju na snazi.

Članak 3.

Ova Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-54

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=104
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr