SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

102.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19-pročišćeni tekst i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina, na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o dopuni i produljenju važenja Plana ukupnog
razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020.

Članak 1.

Dopunjuje se Plan ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/17. i 40/20.), na način da se u Prilogu 1. Popis projekata, na stranici od 95-99, dodaje kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ovom Odlukom produljuje se važenje Plana ukupnog razvoja Općine Vinodolske općine 2015. – 2020. („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 31/17. i 40/20.), s dopunom iz članka 1. ove Odluke do dana 31. prosinca 2022. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ:2107/03-02-21-70

Bribir, 28. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr