SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

103.

Na temelju članka 37., 39. i članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» RH broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 48. i članka 108. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 6. sjednici održanoj 28. prosinca 2021. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Vinodolska općina za 2021. godinu («Službene novine Primorsko–goranske županije» broj 41/20. – u daljnjem tekstu: Proračun), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 kn

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 2.

Posebni dio Proračuna Vinodolske općine za 2021. godinu, koji sadrži prikaz izdataka po razdjelima, glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika, povećavaju se ili smanjuju kako slijedi.

Članak 3.

Ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu, stupaju na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-01/14

URBROJ: 2107/03-02-21-53

Bribir, 28. prosinca 2021.

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=91253&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr