SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
128. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
53. Odluka o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica učenicima srednje škole za školsku 2020./2021. godinu
52. Odluka o dodjeli novčane naknade u svrhu nabave drugih obrazovnih materijala i bilježnica učenicima osnovne škole za školsku 2020./2021. godinu
51. Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika
50. Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju povrata dugoročnog kredita za “Financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta
49. Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta “Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na otoku Krku“, KK.02.1.1.01.0020 Grada Krka
48. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
47. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka
46. Odluka o davanju suglasnosti na Dodatak I. Sporazuma o spajanju fekalne kanalizacije naselja Kornić na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Punat
45. Odluka o smanjenju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina Grada Krka u 2020. godini
44. Oluka o smanjenju naknada troškova za rad članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
43. Odluka o smanjenju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Krka u 2020. godini
42. Odluka o Imjeni i dopuni Odluke o o davanju suglasnosti i davanju jamstva za zaduživanje
41. Odluka o Imjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta “Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“ i pisma namjere o suradnji JLS otoka Krka na provedbi projekta
40. Odluka o III. Imjeni Odluke o zaduživanju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta Modernizacija postojeće javne rasvjete u dijelu Grada Krka
39. Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju kod Hypo-Alpe-Adria bank d.d. Zagreb (sadašnja Addiko banka d.d. Zagreb) za financiranje projekta školske sportske dvorane u Krku
38. Odluka o Imjeni Odluke o zaduživanju kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje izgradnje zgrade dječjeg vrtića i jaslica u Krku
37. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Krka u 2020. godini
36. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
35. Odluka o I. Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
34. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
33. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2020. godinu
32. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
30. Zaključak o prestanku mandata članici Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika članice Gradskog vijeća
29. Financijski plan i Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Krka za 2020. godinu
39. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
38. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj (UPU 9)
37. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
36. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
35. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za branitelje
34. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
33. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
32. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
31. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu
91. Zaključak – civilna zaštita
90. Odluka o povjerenicima Civilne zaštite i njihovim zamjenicima na području Grada Opatije
89. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija
88. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Opatije za razdoblje 2020.-2023. godine
87. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za komunalno gospodarstvo i imovinsko-pravna pitanja
86. Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih
85. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
84. Odluka o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja
83. Odluka o porezima Grada Opatije
82. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po Godišnjem obračunu Proračuna za 2019. godinu i sukcesivnom Pokriću manjka u periodu 2020.-2022. godine
81. Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu
80. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
79. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
78. Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Opatije
77. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2020. godinu
76. II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
75. II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
74. Izmjene Plana razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje 2020.-2022. godine
73. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije
2. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.
1. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr