SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

50.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Ugovor o sufinanciranju povrata dugoročnog kredita za “Financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta“

Članak 1.

Daje se suglasnost na prijedlog Ugovora o sufinanciranju povrata dugoročnog kredita za „Financiranje izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture otoka Krka u istom infrastrukturnom kanalu EU projekta“, između Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Grada Krka, u iznosu glavnice od 2.898.203,01 kuna i pripadajućih troškova kredita kao što su: jednokratna naknada za obradu kredita, interkalarne kamate, kamate i eventualne druge bankarske naknade koje banka obračuna za kredit, a što čini 45,949% od ukupnog iznosa glavnice kredita u iznosu od 6.307.397,93 kuna, koje je Ponikve eko otok Krk d.o.o. ugovorila sa Erste&Steiermarkische bankom.

Ovim se sredstvima osigurava financiranje građevinskih radova, vodnog doprinosa, usluge nadzora i nabave materijala u izgradnji elektroničke komunikacijske infrastrukture Grada Krka u istom infrastrukturnom kanalizacijskom kanalu EU projekta.

Članak 2.

Sredstva koja Grad ulaže temeljem ugovora u otplati glavnice kredita imaju status sredstava za povećanje poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva, dok ostala sredstva troškova kredita navedena u članku 1. nemaju taj status.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/01-01/08

Ur. broj:2142/01-01-20-3

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr