SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

34.

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br.68/18,110/18,32/20) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (“Službene novine PGŽ” br. 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst, 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Program)

(Sl.n.PGŽ35/19) Članak 2.mijenja se i glasi:

Članak 2.

Prikaz:komunalnih djelatnosti, planiranog iznosa i izvora sredstava:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sastavni dio ovog Programa je Izmjena i dopuna:

- Godišnjeg plana održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda Vodoopskrbe i odvodnje Cres Mali Lošinj d.o.o.

- Godišnjeg plana održavanja komunalnih djelatnosti Komunalnih usluga Cres Lošinj d.o.o. za djelatnosti pod točkom 3., 4. i 5. osim za dio zimsko održavanje nerazvrstanih cesta do isteka ugovora.

- Godišnji plan održavanja komunalnih djelatnosti Lošinj usluga d.o.o. za djelatnosti pod točkom 6.7.i 8. osim za dio za koje su ugovori o povjeravanju poslova komunalne infrastrukture na snazi.

Članak 4.

Ovaj se Program se objavljuje u Službenim novinama PGŽ, a stupa na snagu osmog dana od objave.

Klasa: 361-02/20-01/03

Urbroj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 24. srpnja 2020.

Grad Mali Lošinj
Gradsko vijeće

Predsjednik:

Elvis Živković, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10005&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr