SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

48.

Na temelju odredbi članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine“, broj 20/18, 115/18 i 98/19), članka 7. stavka 1. i 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine“, broj 47/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20 ), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka.

Povjerenstvo čini pet članova i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva predstavnika Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 2.

U povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

Članica/predstavnica pravne struke: Tamara Žic;

Član/predstavnik agronomske struke: Luka Adžić Kapetanović;

Član/predstavnik geodetske struke: Leo Pavičić;

Član/ predstavnik Gradskog vijeća: Zlatko Morožin;

Član/predstavnik Gradskog vijeća: Siniša Patrk.

Članak 3.

Povjerenstvo je dužno provesti javno otvaranje ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup i sastaviti zapisnik.

Članak 4.

Povjerenstvo je dužno izvršiti analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku od 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Članak 5.

Povjerenstvo predlaže Gradskom vijeću Grada Krka Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Gradskog vijeća, traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Krka.

Članak 7.

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezanih uz provedbu postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve ostale poslove, obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Krka, Odsjek za gospodarstvo.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 320-02/20-01/04

Ur. broj: 2142/01-01-20-4

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr