SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

84.

Na temelju članka 55., stavak 2. i članka 93. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine' Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09, 7/13, 3/18, 5/18 i 3/20) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 24. srpnja 2020. godine donosi

O D L U K U

o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja

Članak 1.

Ovom odlukom propisuju se uvjeti i način provedbe javnog natječaja iz područja prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Odluka) za zahvate u prostoru određene mjerama provedbe prostornog plana kad javni natječaj raspisuje Grad Opatija ili druga zainteresirana pravna ili fizička osoba.

Članak 2.

Javni natječaj u smislu ove Odluke su urbanističko arhitektonski natječaji za odabir idejnog rješenja za zgrade i druge zahvate u prostoru javne i društvene namjene, za zahvate u prostoru na zemljištu u vlasništvu Grada Opatije, za druge zahvate u prostoru za koje je prostorno planskom dokumentacijom Grada Opatije propisana obveza provedbe javnog natječaja te javni natječaji za odabir stručnog rješenja koje je podloga za izradu urbanističkog plana uređenja.

Članak 3.

Javni natječaj u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava je postupak koji prethodi namjeri sklapanja ugovora o javnim uslugama.

Članak 4.

(1) Javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) se provodi na temelju programa za provedbu natječaja koji se verificira, utvrđuje i mijenja sukladno odredbama za provođenje prostorno planske dokumentacije. Natječajni zadatak mora se detaljno i jasno opisati u programu za provedbu natječaja.

(2) Program za provedbu natječaja iz članka 1. ovog stavka verificira Povjerenstvo Grada Opatije od 5 članova koje predlaže i imenuje Gradsko vijeće Grada Opatije.

Članak 5.

Natječaj se provodi uz odgovarajuću primjenu odredaba Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine RH, broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata.

Članak 6.

Ako natječaj raspisuje Grad Opatija, a provoditelj natječaja nije gradsko upravno tijelo upisano u Registar provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj, Grad Opatija i provoditelj natječaja ugovorom uređuju međusobna prava i obveze.

Članak 7.

Ako natječaja raspisuje Grad Opatija, sudionike natječaja imenuje Gradsko vijeće Grada Opatije na prijedlog provoditelja.

Članak 8.

Ako natječaj raspisuje Grad Opatija, nagradni fond i raspodjelu nagradnog fonda zaključkom određuje Gradsko vijeće Grada Opatije na prijedlog provoditelja.

Članak 9.

Ako natječaj raspisuje druga zainteresirana pravna ili fizička osoba, ovom Odlukom propisuje se obveza imenovanja natpolovične većine članova Ocjenjivačkog suda koji će biti predstavnici Grada Opatije, kojeg predlaže i imenuje Gradsko vijeće Grada Opatije.

Članak 10.

Na pitanja autorskog rada natjecatelja, kada se prvonagrađeni rad koristi kao stručno rješenje urbanističkog plana, odgovarajuće se primjenjuju odredbe posebnih propisa koji uređuju prostorno uređenje.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama' Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/20-14

Ur. broj: 2156/01-01-20-3

Opatija, 24. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Fernando Kirigin, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr