SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD KRK

34.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18 i 7/20), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA

raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2020. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 33/19), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 85.000,00 kn i to:

  • 75.000,00 kn (po m2 na temelju izdatih Rješenja Grada Krka);
  • 10.000,00 kn ( od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

UKUPNO:85.000,00 kn«

Članak 2.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

Klasa: 412-05/20-01/05

Ur. broj:2142/01-01-20-4

Krk, 23. srpnja 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=51500&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr