SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 25. Ponedjeljak, 27. srpnja 2020.
GRAD OPATIJA

90.

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18 i 31/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13, 3/18 I 5/18-ispravak i 3/20), gradonačelnik Grada Opatije donosi

ODLUKU

o povjerenicima civilne zaštite i njihovim zamjenicima za područje Grada Opatije

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, postupak odabira i imenovanja povjerenika civilne zaštite Grada Opatije i njihovih zamjenika te njihov broj po mjesnim odborima Grada.

(1) Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (u daljnjem tekstu povjerenici CZ) pripadnici su civilne zaštite i predstavljaju operativnu snagu za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Opatije.

(2) Na postupak mobilizacije i ostala pitanja u vezi povjerenika CZ primjenjuju se propisi kojima se uređuje mobilizacija, uvjeti i način rada operativnih snaga civilne zaštite i ostali propisi civilne zaštite te mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije.

Članak 2.

Obaveze povjerenika CZ su:

 • dužni su se odazvati na poziv načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Opatije,
 • sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
 • daju obavijesti građanima o pravodobno poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
 • sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
 • organiziraju zaštitu i spašavanje ranjivih skupina,
 • provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite,
 • obavljaju druge poslove i zadaće prema nalozima gradonačelnika i/ili Stožera civilne zaštite Grada Opatije.

Povjerenici CZ u svojem djelovanju surađuju s Mjesnim odborom na čijem području djeluju, predstavnicima operativnih snaga te koordinatorima na lokaciji. Načelno djeluju na području od cca 300 stanovnika.

Posebne zadaće Povjerenika CZ Grada Opatije u provođenju mjera i zadaća civilne zaštite su:

 • vođenje potrebnih evidencija stanovništva u području mjerodavnosti naselja,
 • evidentiranje osoba s invaliditetom, pripadnika ranjivih skupina i drugih kategorija,
 • nadziranje provođenja sigurnosnih uputa u nesrećama, pojašnjavanje postupaka, umanjivanja posljedica za stanovništvo,
 • nadziranje provođenja zaštitnih mjera i postupaka nakon oglašavanja signala opasnosti sustavom javnog uzbunjivanja,
 • organiziranje, usklađivanje i pomaganje stanovništvu prilikom provođenja mjera civilne zaštite: sklanjanja ili zaklanjanja, pripreme i provođenja evakuacije, zbrinjavanja, i drugih, te pomoć u informiranju,
 • organiziranje vođenja primarnih evidencija o žrtvama i posljedicama, izvješćivanje nadležnih o posljedicama i potrebnoj pomoći,
 • pomoć tijekom usklađivanja djelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja, osobito kod djelovanja istih u naseljima.

Članak 3.

Za povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike, temeljem prijedloga mjesnih odbora Grada Opatije, određuju se:

Mjesni odbor „OPATIJA – CENTAR I“; Adresa: Viktora Cara Emina 3 Opatija

- povjerenik Edvin Miljević

- zamjenik Aleksandar Alobić

Mjesni odbor „BELVEDER“; Maršala Tita 60 Opatija

- povjerenik Jerko Gudac

- zamjenik Bruno Starčić

Mjesni odbor „DOBREĆ“; Dobreć 20c

- povjerenik Moreno Negrić,

- zamjenik Milan Tulman

Mjesni odbor „POLJANE“, Poljane 67

- povjerenik Ivan Žigulić

- zamjenik Dalibor Klanjac

Mjesni odbor „VEPRINAC – UČKA“, Trumpići 1 Veprinac

- povjerenik Dalibor Brubnjak

- zamjenik Luciano Blaženić

Mjesni odbor „IČIĆI“, Liburnijska 30

- povjerenik Ivan Rumac,

- zamjenik Alessandro Žiganto

Mjesni odbor „PUNTA KOLOVA“, M.Tita 157 Opatija

- povjerenik Frano Primorac

- zamjenik Goran Đorđević

Mjesni odbor „TOŠINA“, Giuseppea Verdia 23 Opatija

- povjerenik Jadran Rubeša

- zamjenik Adriano Uković

Mjesni odbor „POBRI“, Pobarska cesta 3 Pobri

- povjerenik Boris Golubović

- zamjenik Vilim Simone

Mjesni odbor „OPATIJA-CENTAR II“, Vrutki 6 Opatija

- povjerenik Marin Žepina

- zamjenik Boris Laginja

Mjesni odbor „KOSOVO“, Kosićevo 7 Opatija

- povjerenik Mark Gregorić

- zamjenik Željko Ružić

Mjesni odbor „VASANSKA“ Joakima Rakovca 15 Opatija

- Povjerenik Mladen Žigulić

- zamjenik Kristian Tončinić

Mjesni odbor „VOLOSKO“ Andrije Štangera 48 Opatija

- povjerenik Renata Ivica

- zamjenica Darija Žmak Kunić

Mjesni odbor „OPRIČ“, Primorska ulica 17 Ika

- Povjerenik Silvano Zorzenon

- zamjenik Dario Tominić

Mjesni odbor „IKA“, Primorska ulica 17 Ika

- Povjerenik Matej Blažić

- zamjenik Igor Sablić

Ukupno se za područje Grada Opatije određuju 15 povjerenika CZ i 15 njihovih zamjenika. Imenovani povjerenici CZ dužni su se osposobiti putem programa osposobljavanja za dužnost povjerenika CZ te biti upoznati sa Procjenom rizika od velikih nesreća Grada i Planom djelovanja civilne zaštite Grada Opatije.

Povjerenici CZ su pripadnici civilne zaštite te imaju sva prava i obaveze istih.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 810-01/20-01/8

Ur. broj: 2156/01-03/01-20-1

Opatija, 16. srpanj 2020.

GRADONAČELNIK:

Ivo Dujmić, ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2152&mjesto=10006&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr